Opened 4 months ago

#1293 new feature

Kriz Yönetimi

Reported by: anonymous Owned by: srkline
Priority: major Milestone: VSANS File Definition
Component: Analysis Keywords: kriz yönetimi
Cc: Blocking:
Task:

Description

Kriz nedir?

İşyerinde bireyler arasında büyük huzursuzluklara yol açan ani ve beklenmedik bir olaya organizasyon krizi denir . Başka bir deyişle kriz, çalışanları rahatsız eden ve örgütte istikrarsızlığa yol açan herhangi bir acil durum olarak tanımlanmaktadır. Kriz bir bireyi, grubu, kuruluşu veya toplumu bir bütün olarak etkiler.

Krizin Özellikleri
Kriz, organizasyona zarar veren ani rahatsız edici olaylar dizisidir.
Kriz genellikle kısa sürede ortaya çıkar.
Kriz, bireylerde korku ve tehdit duygusunu tetikler.
Neden Kriz?
Bir kuruluşta kriz, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle ortaya çıkabilir:

Teknolojik başarısızlık ve makinelerin bozulması krize yol açar. İnternetteki sorunlar, yazılımdaki bozulmalar, şifrelerdeki hatalar, hepsi krizle sonuçlanıyor.
Çalışanlar birbirleriyle anlaşamadıklarında ve kendi aralarında kavga ettiklerinde kriz ortaya çıkar. Boykot, belirsiz süreli grevler, anlaşmazlıklar vb.
İşyerinde şiddet, hırsızlık ve terörizm organizasyon krizine neden olur.
Başlangıçta küçük sorunları ihmal etmek, işyerinde büyük krizlere ve belirsizlik durumuna yol açabilir. Yönetim, çalışanları üzerinde tam kontrole sahip olmalı ve iş yerinde gelişigüzel bir tutum benimsememelidir.
Rüşvet, dolandırıcılık, veri veya bilgi kurcalama gibi yasa dışı davranışların tümü organizasyon krizine yol açar.
Kriz, kuruluşun alacaklılarına ödeme yapmaması ve kendisini iflas etmiş bir kuruluş olarak ilan etmesi durumunda ortaya çıkar.

Kriz yönetimi

Çalışanları, organizasyonu ve dış müşterileri rahatsız eden ani ve beklenmedik olaylarla başa çıkma sanatı, Kriz Yönetimini ifade eder .

Örgüt kültüründe beklenmedik ve ani değişimlerle başa çıkma sürecine kriz yönetimi denir.

Kriz Yönetimi İhtiyacı
Kriz Yönetimi, bireyleri cesaret ve kararlılıkla organizasyondaki beklenmedik gelişmeler ve olumsuz koşullarla yüzleşmeye hazırlar.
Çalışanlar, organizasyondaki ani değişikliklere iyi uyum sağlar.
Çalışanlar, krizin nedenlerini anlayıp analiz edebilir ve krizle en iyi şekilde başa çıkabilir.
Kriz Yönetimi, yöneticilerin belirsiz koşullardan çıkmak için stratejiler geliştirmesine ve gelecekteki eylem planına karar vermesine yardımcı olur.
Kriz Yönetimi, yöneticilerin krizin erken belirtilerini hissetmesine, çalışanları kriz sonrası durumlara karşı uyarmasına ve bunun için gerekli önlemleri almasına yardımcı olur.
Kriz Yönetiminin Temel Özellikleri
Kriz Yönetimi, organizasyonda krize ve belirsizliğe yol açabilecek olayları analiz etme ve anlama konusunda yöneticiler kadar çalışanlara da yardımcı olan faaliyetleri ve süreçleri içerir.
Kriz Yönetimi, yöneticilerin ve çalışanların organizasyon kültüründeki değişikliklere etkin bir şekilde yanıt vermesini sağlar.
Acil durumların üstesinden gelmek için departmanlar arasında etkin bir koordinasyondan oluşur.
Kriz anında çalışanlar birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalı ve zor zamanların üstesinden gelmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Kriz sırasında akılda tutulması gereken noktalar
Panik yapmayın veya dedikodu yaymayın. Sabırlı ol.
Kriz anında yönetim, çalışanlar, dış müşteriler, paydaşlar ve medya ile düzenli temas halinde olmalıdır.
Çok katı olmaktan kaçının. Kişi değişikliklere ve yeni durumlara iyi uyum sağlamalıdır.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.